Kvalitet

Kvalitetsstempling af dansk udviklet personlighedstest

Med baggrund i den mangel på overskuelighed og fælles kvalitetskriterier, der præger det private testmarked, har man i Sverige udviklet en metode til granskning af de testsystemer, der i dag udbydes på markedet. Der er skabt en helt ny organisation, Stiftelsen for Tillempet Psykologi, som står for den konkrete granskningsproces i samarbejde med videnskabelige miljøer på flere universiteter. Hele denne granskningsproces er skabt efter engelsk forbillede, idet England, som det første land i verden, har etableret et sæt af kvalitetskriterier og krav, der tilsammen skaber den metode, hvorefter de forskellige udbyderes testsystemer vurderes.

Kvalitetskriterierne

Hvor STP står for organisering og administrering af certificeringen, er det en række forskere på forskellige universiteter, der gennemfører selve granskningen. Det sker konkret på den måde, at den givne test bliver vurderet på 13 parametre, som tilsammen sikrer et resultat, der er både troværdigt og gyldigt i forhold til den virkelighed, testen skal beskrive.

Dansk personlighedstest placerer sig blandt de bedste

Incondia har udviklet to personlighedstests, Udviklingsanalysen og Basisanalysen. Sidstnævnte er en ”miniudgave” af Udviklingsanalysen, idet den er opbygget omkring samme model og samme personlighedstræk, som den større og mere omfattende Udviklingsanalyse. Udviklingsanalysen er certificeret i Sverige, og den klarer sig fornemt i konkurrence med en række store udenlandske udbydere af testsystemer. Faktisk er Udviklingsanalysen blandt de tests, der må betegnes som de mest berømte og bedst dokumenterede i verden.

Kvalitetsgaranti

Certificeringen er en kvalitetsstempling af de testsystemer, der klarer sig igennem granskningen. Dermed er det en garanti af kvaliteten i hele den proces, der er opbygget omkring anvendelsen af testen. Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at testen har en indre ”teknisk” kvalitet. Også de personer, der anvender testen, skal have en både faglig og menneskelig kompetence, som gør dem i stand til at håndtere hele processen omkring testsituationen. Dermed giver certificeringen en tryghed og sikkerhed hos de virksomheder, der anvender en test til forskellige formål. Men også de personer, der gennemgår testen, kan føle sig trygge og sikre på, at de får en kvalificeret behandling og bedømmelse.

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at ringe og høre nærmere.