Forbered dig

Jobsamtalen

Bliver du indkaldt til jobsamtale, er det allerede et tegn på succes. Det betyder, at dit CV og din ansøgning har markeret dig som en seriøs kandidat. Da du via din ansøgning har vist, at virksomheden og jobbet er interessant for dig, skal du nu ved personligt fremmøde overbevise virksomheden om, at du er interessant for dem.

Du må ikke opfatte jobsamtalen som en test. Den drejer sig ikke bare om at give dig svar på dine spørgsmål. Du er der for at diskutere din rolle i virksomheden, og i hvilken udstrækning dine ønsker og ambitioner harmonerer med det, virksomheden kan tilbyde dig.

Samtalen handler både om kompetence og gensidig forståelse. Virksomhedens repræsentant skal finde ud af, om du passer til virksomheden, og du skal finde ud af, om virksomheden passer til dig.

Vær forberedt
Om din samtale munder ud i en ansættelse eller ej afhænger i høj grad af, hvor godt du har forberedt dig.

De fleste firmaer er stolte af de opgaver, de udfører, så dem skal du kende inden samtalen. Sæt dig ind i så meget som muligt om virksomheden. Hvad de laver, hvor mange ansatte der er, dens holdninger og politikker etc., og også gerne hvilke mål, værdier og visioner virksomheden har.

Brug Internettet og bibliotekets opslagsværker til at finde informationer. Du kan naturligvis også ringe til virksomheden og bede om at få tilsendt profilmateriale.

Forbered dine spørgsmål
Analyser jobbeskrivelsen i annoncen og forbered de spørgsmål, du vil have besvaret. For eksempel:
 • Hvad mener I bør være min første prioritet, hvis jeg får dette job?
 • Hvordan er mulighederne for videreuddannelse og avancement?
 • Hvorfor er stillingen ledig?
 • Hvem er min nærmeste chef?
 • Hvilke medarbejdere sidder der i afdelingen i dag?
Forbered dig også på de spørgsmål du vil få stillet
På baggrund af din ansøgning, dit CV og jobbeskrivelsen er det ofte muligt at forestille sig hvilke spørgsmål, du vil blive stillet. Hvad er interessant for intervieweren at vide eller få uddybet om dig?

Typiske spørgsmål kunne være:

 • Hvilke af dine kvalifikationer og erfaringer gør dig egnet til jobbet?
 • Hvilke arbejdsopgaver trives du godt/mindre godt med? Og hvorfor?
 • Giv eksempler på arbejdsopgaver eller tiltag hvor du har taget initiativet
 • Hvorfor vil du gerne have dette job?
 • Hvad er vigtigt for dig ved en arbejdsplads?

Det er også vigtigt at være forberedt på lidt vanskelige spørgsmål. F.eks.: Har du prøvet at blive fyret? Hvorfor er du blevet fyret? Havde du problemer med din tidligere chef/virksomhed? Hvad synes du om din nuværende chef/virksomhed?

Din evne til at svare præcist og roligt på sådanne spørgsmål vil styrke din chance for at få stillingen.

 • Husk at medbringe en pæn kopi af din ansøgning og CV til samtalen
Klædt på til succes
Din påklædning signalerer, hvem du er. Her er et par tommelfingerregler:
 • Vælg tøj, der er pænt og diskret
 • Sørg for at skoene er pudsede
 • Brug ikke for meget parfume eller mange smykker
 • Sluk din mobiltelefon