Rekrutteringsforløb

vaerdier-top

At sikre, at den rigtige kandidat bliver ansat, stiller høje krav til rekrutteringsprocessen.
Derfor agerer Elite Rekruttering aktivt igennem hele forløbet.

Kravprofil

Et grundigt forarbejde er centralt for Elite Rekruttering, da det sikrer fokus. I tæt dialog med virksomheden udarbejder Elite Rekruttering:

 • Virksomheds- og jobanalyse på baggrund af interviews med nøglepersoner i virksomheden og gennemgang af relevant skriftligt materiale
 • Jobprofil, som fastlægger krav til uddannelse, alder, kvalifikationer, kompetencer, personlige egenskaber, kropssprog og personlig fremtoning
 • Stillingsopslag, som annonceres online på de aftalte annonceportaler eller andre relevante medier
Kontakt til kandidater

Elite Rekruttering søger aktivt efter kandidater via databaser. Vi arbejder med 2 databaser, en talentdatabase og en netværksdatabase. Ialt har vi mere end 30.000 aktive CV’er at arbejde med. Derudover gennemgår vi de indkomne ansøgninger. At indsamle alle nødvendige oplysninger om kandidatens kvalifikationer er fundamentalt. Det sker gennem:

 • Indledende screening
 • Uddybende jobsamtale med relevante kandidater
 • Gennemførelse af profilanalyse
 • Indhentning af referencer fra tidligere ansættelser
Præsentation

De indsamlede oplysninger om kandidaterne danner baggrund for udvælgelsen af de personer, som matcher virksomhedens behov. Præsentation af kandidaten indeholder:

 • Skriftligt præsentationsmateriale
 • Samtale med kandidaten
 • Gennemgang af profilanalyse ved konsulenten
 • Sparring omkring valg af kandidat

Konsulenten deltager ved præsentationen for at have det bedste grundlag for at give virksomheden sparring og yderligere oplysninger om kandidaterne.

Efter ansættelsen

Når virksomheden har truffet sit valg, ønsker Elite Rekruttering den valgte kandidat tillykke og giver de øvrige kandidater et konstruktivt afslag. Endvidere rådgiver Elite Rekruttering om introplan i forbindelse med kandidatens opstart i det nye job, for at sikre denne en grundig indføring og dermed den bedst mulige start.

Løbende opfølgning

En rekrutteringsopgave er først afsluttet, når alle involverede parter har fået en grundig opfølgning. Derfor giver Elite Rekruttering garanti i forbindelse med ansættelsen og tager en opfølgende samtale med virksomheden og den ansatte kandidat inden prøvetidens udløb.